Mediació de conflictes

Mediació de conflictes

Un conflicte comunitari mal gestionat o mal resolt pot provocar conseqüències negatives, de vegades poc previsibles: Moltes vegades, un conflicte que semblava no tenir molta importància ha acabat sent el malson d'una comunitat. Aquest és el cost de menysprear el conflicte i de no intentar resoldre-quan encara era fàcilment abordable.

La mediació, com a sistema de gestió de conflictes, permet que els costos es minimitzen, gràcies a que tots els implicats col·laboren en la solució: La institució, llavors, es converteix en una proveïdora del procés, però no en la responsable de buscar acords, de solucionar diferències

 

Quina és la funció del mediador d'FINQUES DAVICLAU davant d'un conflicte?

- Orientar i valorar les diferents opcions i vies de resolució d'un conflicte:
- Garantir que els acords són igualment satisfactoris per a totes les parts implicades.
- Obrir i fomentar canals de comunicació que promouen o fan més eficaç el diàleg i la negociació.
- Ajudar a les parts a reconèixer els drets dels altres a participar en la mediació.
- Multiplicar els recursos, subministrar assistència processal a les parts i vincular-les amb els experts i recursos externs.
- Explorar els problemes, en permetre que les persones en disputa examinin el conflicte des de diferents punts de vista.
- Qüestionar i oposar les interpretacions de les parts en conflicte, quan aquestes afirmen metes extremes o poc realistes.

Quins tipus de conflictes?

- Conflictes veïnals relacionats amb la comunitat.
- Conflictes provocats per deutes pendents.
- Conflictes entre comunitats.
- Relacionats amb la utilització d'espais
- Per incompliment d'ordenances o estatuts