Gestió de Patrimonis

Gestió de Patrimonis

El nostre objectiu és incrementar i mantenir el valor del seu patrimoni

Realitzem la gestió del seu patrimoni basant-nos en tres punts clau:

Anàlisi del Patrimoni actual, on es valora el potencial màxim d'explotació, les propostes de millora i els passos a seguir establint un pla d'acció. A continuació es proposen a la propietat aquelles opcions més avantatjoses per aconseguir l'increment del seu patrimoni i la seva màxima rendibilitat.

 

Gestió administrativa del patrimoni immobiliari:

- Contractes d'arrendament

- Gestió de lloguers

- Estudis de solvència de nous arrendataris

- Informes i gestió de manteniment

- Estudis de viabilitat d'obres

- Gestió i direcció d'obres i reformes

- Gestió de desnonaments

- Informació legal

- Processos judicials

Gestió econòmica del Patrimoni

- Gestió de cobraments

- Facturació i liquidació de rebuts mensuals

- Pagaments a proveïdors

- Impostos IBI, IVA, IRPF, Taxes.

- Gestió i liquidació de fiances.

Demani sense compromís, una visita personalitzada d'un dels nostres experts, a través del nostre número de telèfon directe 603.836.902 o de la nostra web www.daviclau.com