Assessoria jurídica

Assessoria jurídica

La  Llei de Propietat Horitzontal

encara que pot semblar breu en el seu contingut, no vol dir que la seva aplicació no revista autèntica dificultat a causa de la variada casuística que envolta les comunitats de propietaris.

- Quan el deutor de la comunitat és un banc ...
- Incompliment d'obligacions per propietaris
- Quotes i derrames: propietaris morosos
- Activitats prohibides
- Problemes de convivència amb veïns
- Realització d'obres en elements comuns

¿S'enfronta a algun problema d'índole legal en la seva comunitat?

En FINQUES DAVICLAU defensem els interessos de les nostres comunitats. Li oferim el necessari i especialitzat assessorament amb sobrada experiència en casos de tot tipus relacionats amb les Comunitats de Propietaris, assistint adequadament el seu problema i representant-los de manera adequada mitjançant lletrat davant les estades judicials.

La nostra intervenció pot ser extrajudicial resolent les consultes que se'ns plantegen, verbalment o per escrit i assistint, si cal, a les Juntes de Propietaris

En el vessant més estrictament jurídica, la nostra filosofia es basa en el rigor i qualitat dels continguts que s'ofereixen al client i la celeritat de la resposta.